logo

pictos

Kleine blusmiddelen

Deze cursus is bedoeld om (alle) personen bekend te maken met de verschillende kleine blusmiddelen.

De cursus heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel. De cursisten krijgen ruimschoots de gelegenheid met meerdere kleine blusmiddelen te oefenen. Sommige blusmiddelen kunnen alleen geoefend worden mits de omgeving het toelaat.

 • Blusdekens
 • Koolzuursneeuw (CO2)
 • Sproei-schuim
 • Poeder
 • Brandslanghaspel

De module kleine blusmiddelen is een onderdeel van de opleiding tot Bedrijfshulpverlener (BHV). Aan het einde van deze module wordt direct een schriftelijk meerkeuze examen afgenomen.
Bij slagen ontvangt de cursist een deelcertificaat voor het betreffende onderdeel. Deze module wordt gecertificeerd door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Deze cursus worden verzorgd door gecertificeerde brand instructeurs.

 • Cursusduur: 1 dagdeel (4 uur)
 • Vooropleiding: N.v.t.
 • Examinering: Conform de les- en leerstof van het NIBHV
 • Geldigheid: 1 jaar, waarna herhalen/vernieuwen
 • Cursuslocatie: In overleg met opdrachtgever.
 • Cursusprijs: € 85,- incl. lesboek, examen/verlengingskosten

Informeer vrijblijvend naar groepskortingen.

Bekijk hier de data van de komende Speciale Opleidingen

Bekijk alle cursussen

Komende speciale opleidingen

Geen cursussen