logo

pictos

BHVplan advies

Het bedrijfshulpverleningsplan
Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen het BHV-plan.

Wie is er verplicht een BVH-plan te hebben?
De belangrijkste doelgroep van dit beknopte BHV-plan bestaat uit kleinere ondernemingen van maximaal 15 werknemers, zonder bijzondere risico's. Maar het biedt ook bedrijven met meer dan 15 werknemers handvaten voor het maken van hun BHV-plan.

BHV-plan en risico-inventarisatie en -evaluatie
Inzicht in het aantal, de aard en de ernst van de mogelijke risico's in je bedrijf kun je krijgen door middel van het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Voor bedrijven mèt bijzondere risico's is het aan te bevelen een BHV-plan te maken met hulp van professionele adviseurs of de plaatselijke brandweer.

Een van onze veiligheidskundige kan contact met u opnemen en u een toelichting geven over hoe wij u kunnen adviseren en begeleiden.

Bekijk alle cursussen