Algemene beschrijvingen BHV en VCA

BHV

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf iets gebeurt, dan zijn het de BHV’ers die actie ondernemen; dus bij brand, iemand heeft zich bezeert of er is misschien wel een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor, dat de mensen zo rustig mogelijk maar wel snel het gebouw verlaten, als dat nodig is.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Wij leiden BHV'ers op om deze taken als getrainde BHV'ers uit te voeren.
Er is niets zo belangrijk, dan dat de BHV-taken met regelmaat worden getraind. Omdat de daadwerkelijke BHV-handelingen niet met regelmaat  voorkomen, is het wenselijk om de BHV'er actueel, geoefend en ge-update te houden.

Een BHV'er heeft de volgende uitvoerende taken:

  • Beoordeling en behandeling van niet-levensbedreigende wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken en brandwonden;
  • Optreden bij: basale reanimatie en de AED gebruiken, verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding;
  • Beginnende brand blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk en kent de gevaren en gevolgen;
  • Ontruimen, wetenschap hebben over de ontruimings-voorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners.

We verzorgen de volgende BHV-trainingen:

BHV in 1 dag
en
E-learning BHV (NIBHV)

 

Nederland werkt veiliger met VCA


Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en in zo'n 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een beproefd programma, waarin diverse branches in de Nederlandse industrie 25 jaar aan kennis en ervaring hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

De VCA Basis, afgekort tot B-VCA en voorheen VCA-1, is bedoeld voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol. Met dit diploma toont iemand aan, dat hij of zij de basiskennis van veilig en gezond werken beheerst. Hij of zij is dan bekend met de Arbowet- en regelgeving, onveilige situaties en handelingen herkennen en arbeidsongevallen voorkomen. Het VCA Basisdiploma wordt vaak gevraagd door werkgevers of opdrachtgevers, wanneer risicovolle werkzaamheden moeten worden verricht. Het VCA-diploma is 10 jaar geldig

De VCA VOL is een diploma op het gebied van veilig- en gezond werken gericht op leidinggevende medewerkers en ZZP’ers. Met dit diploma tonen zij aan, dat zij weten hoe zij zelf en andere medewerkers op een veilige manier hun werkzaamheden op een veilige manier dienen uit te voeren.
VCA VOL staat voor VGM Checklist Aannemers Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Wanneer u het VCA diploma heeft behaald, bent u bekend met:

  • de wet- en regelgeving,
  • onveilige situaties op de werkvloer herkennen,
  • arbeidsongevallen voorkomen,
  • toolboxmeetings organiseren voor uw medewerkers.


Het VCA-diploma is 10 jaar geldig.

Klik hier voor meer info en het inschrijfformulier