BHV in 2 dagen (NIBHV)

BHV in 2 dagen (NIBHV)

Op aanvraag geven wij ook de NIBHV Basis BHV-opleiding.
Deze opleiding verschild t.o.v. de 1-daagse BHV-opleiding in het volgende:

Vaste standaard onderwerpen volgens NIBHV-richtlijnen en methodes;

 • Dag 1 Eerste Hulp, theorie en praktijk, afsluitend met een schriftelijk examen, 30 vragen;
 • Dag 2 Brand, Communicatie en Ontruiming, theorie en praktijk, afsluitend met een schriftelijk examen, 30 vragen;
 • Mogelijke onafhankelijke kwaliteitscontrole door het NIBHV;
 • Een certificaat met pasje dat door iedereen wordt geaccepteerd;
 • Houdbaarheid van het certificaat is 1 jaar;
 • Herhalingen volgens NIBHV richtlijnen en methodes;
 • NIBHV-lesboek;
 • NIBHV powerpoint-presentatie.

Basis bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf iets gebeurt dan zijn het de BHV’ers die actie ondernemen; bijvoorbeeld: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren, als er brand is of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor, dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw verlaten als dat nodig is.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) het overnemen. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen

1 Niet-spoedeisende Eerste Hulp:
Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat over
niet-levensbedreigende aandoeningen beoordelen en behandelen; onder meer: wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken en brandwonden.

2 Spoedeisende Eerste Hulp
Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de basale reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op optreden bij: verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

3. Brandbestrijding
Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op omgaan met situaties in het gebouw. Cursisten leren ten eerste een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Zo wordt er onderwezen hoe brand ontstaat en welke middelen mogen worden gebruikt om de brand te blussen. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.

4. Ontruiming
In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de BHV’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de ontruimings-voorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners.

Duur opleiding
NIBHV adviseert een totale duur van minstens zestien uur. Opleidings-instituten mogen de cursustijd zelf indelen, bijvoorbeeld in twee hele dagen of in vier halve dagen

De cursist leert:
Algemeen;

 • de algemene hulpverleningsregels toepassen;
 • de regels voor melden en alarmeren en met de communicatie-middelen die in het bedrijf worden gebruikt;
 • de uitgangspunten voor de Eerste Hulp.

Niet-spoedeisende Eerste Hulp (NEH);
De cursist leert de aanpak die wordt beschreven toepassen en/of uitvoeren voor verlenen van Eerste Hulp bij:

 • uitwendige wonden,
 • oogletsels,
 • verstuikingen en kneuzingen,
 • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels,
 • brandwonden;

Spoedeisende Eerste Hulp (SEH); De cursist leert:

 • de basale reanimatie toepassen en de AED op juiste wijze gebruiken,
 • handelen bij situaties die het leven bedreigen, zoals: verslikking en verstikking,
 • snel op de zij draaien,
 • bloedingen,
 • shock,
 • angina pectoris,
 • hartinfarct,
 • beroerte,
 • epileptische aanvallen,
 • suikerziekte of diabetes mellitus,
 • hersenletsel.

Brandbestrijding (B); De cursist leert:

 • wat brand is en hoe een beginnende brand wordt geblust,
 • wat een BHV’er moet doen in geval van brand,
 • hoe branduitbreiding te voorkomen,
 • hoe te blussen,
 • veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen,
 • het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand,
 • een vaste stoffenbrand en/of een vloeistofbrand en/of een gasbrand bestrijden.

Ontruiming (O); De cursist leert:

 • de voorzieningen om een gebouw op een veilige wijze te ontruimen,
 • de regels die gelden voor het ontruimingsplan,
 • de alarmerings- en ontruimings-procedures,
 • handelen volgens de algemene ontruimings-procedure, als het ontruimingssignaal afgaat,
 • handelen volgens de gedragsregels voor de BHV’er tijdens een ontruiming,
 • aanwijzingen geven aan medewerkers en derden,
 • werkplekken en algemene ruimten controleren,
 • informatie verstrekken aan en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten,
 • de algemene afspraken over medewerkers en derden opvangen op de verzamelplaats(en).

Kosten voor deelname bedragen € 285,- pp. excl. BTW
(bij in-company gelden andere tarieven)