Code 95 (NIBHV)

Code 95 (NIBHV)


De Europese Richtlijn ‘Vakbekwaamheid’ geeft aan wat iemand moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven.
Deze Richtlijn is bekend als Code 95 en geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.

De cursus ‘Code 95’ is bedoeld voor chauffeurs die tijdens hun werk te maken krijgen met EHBO-  en brandsituaties. Hulpverlening bij verkeersincidenten (letselongevallen of brand) staat centraal. De cursus bestaat uit twee onderdelen: een Code 95-kwalificatie en een verplichte nascholing. De opleiding is als nascholing te volgen.

De cursisten worden geleerd:

 • Te zorgen voor eigen veiligheid en de veiligheid van de omstanders (RVB-doelstellingen);
 • Om Spoedeisende en Niet-Spoedeisende Eerste Hulp te verlenen;
 • Een beginnende brand te blussen in en rondom een voertuig;
 • Hoe te handelen bij een incident (een beginnende brand in of rondom het voertuig) op de weg.

Eindtermen, Eerste hulp:

 • vijf belangrijke punten bij Eerste Hulp verlenen,
 • stoornissen in het bewustzijn,
 • stoornissen van de ademhaling,
 • stilstand van de bloedsomloop,
 • ernstige uitwendige bloedingen,
 • shock,
 • uitwendige wonden,
 • brandwonden,
 • kneuzing en verstuiking,
 • ontwrichting en botbreuken,
 • oogletsels,
 • vergiftiging,
 • elektriciteits-ongevallen,
 • letsels door koude,
 • letsels door warmte,
 • het menselijk lichaam;

De praktijkonderwerpen zijn:

 • vervoer over korte afstand,
 • verband- en hulpmiddelen,
 • reanimatie en gebruik AED,
 • Bestrijding van een beginnende brand (B).

In de vrije ruimte komen de volgende thema’s aan bod met betrekking tot bestrijding van een beginnende brand (B) in en rondom een voertuig:

 • Wat is brand, wat zijn de gevaren van brand en hoe wordt de brand geblust;
 • Wat moet men doen in geval van brand;
 • alarmeren;
 • branduitbreiding voorkomen;
 • blussen.

De praktijkonderwerpen zijn:

 • op een veilige wijze het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand;
 • hoe te handelen bij een incident (een beginnende brand in en rondom het voertuig) op de weg.

De cursus is inclusief:

 •     Lesboek NIBHV
 •     EHBHV-certificaat
 •     Lunch, etc.

Duur 7 uren
Kosten € 165,- incl. Aanmelding CCV en excl. BTW