« Wat is een BHV'er»

Gepubliceerd op 28-12-2017

Basis bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Wij leiden BHV'ers op om deze taken als getrainde BHV'ers te kunnen uitvoeren.
Er is niets zo belangrijk dan dat de BHVtaken met regelmaat getraind worden. Omdat de daadwerkelijke BHV handelingen niet met regelmaat  voorkomen, is het wenselijk om de BHV'er actueel, geoefend en geupdate te houden.

Een BHV'er kan de volgende taken uitvoeren:

  • beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden
  • optreden bij basale reanimatie en het gebruik van de AED, verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding
  • beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk en kent de gevaren en gevolgen
  • ontruimen, wetenschap hebben over de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners

 

151445981443a9d52e8fc11f6d8ba7a151567a9e16.jpg