« Aansprakelijkheid NA hulpverlenen»

Gepubliceerd op 07-02-2018

Veel EHBO’ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er als ze iets fout doen? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten?

In Nederland valt het gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangerichte materiële schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen.

Ben ik verzekerd tegen aansprakelijkheid als ik eerste hulp verleen?
Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar geldige diplomahouders tegen schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen  van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte/ongeval, waarvoor een houder van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’ aansprakelijk is. Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO’ers zijn. Dit betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van een diploma Eerste Hulp, Jeugd Eerste Hulp, instructeur Eerste Hulp en certificaathouders Eerste Hulp aan Kinderen wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen.

15180088681486c41a3bb1a6b56ca4307dd9a30312.jpg